Modul 1

Ač jsem si vědom toho, že Zababovská sekce NScale se věnuje modelování venkovské lokálky, nedá mi to, abych si alespoň částečně nesplnil svůj sen o modelověm městě. Vzhledem k tomu, že chci své moduly provozovat v rámci zababovských setkání, musí být přechod na městskou zástavbu postupný.

Modul č. 1 tedy začíná lesíkem na skále (na plánku zprava), pod kterou líně protéká řeka. V severní části mají kemp s několika stany vodáci, po vodě se prohánějí pramice i kajaky. Přes řeku vede železniční příhradový most se třemi sloupy - dva krajní jsou zapuštěny do terénu a prostřední je vystavěn na malém ostrůvku uprostřed řeky. Na témže ostrůvku je i stará rozvodna z nepoužívané podzemní vodní elektrárny. Na západním břehu řeky se břeh zvedá postupně, je celý zarostlý bujnou vegetací a křovisky. Za křovisky vede přímá silnice, která podjíždí železniční most těsně při jeho nejzápadnějším sloupu. Mezi silnicí a chodníkem je úzký pruch zeleně se stromořadím. Chodník kopíruje obrys kamenné stěny, která zvedá západní část modulu až na úroveň kolejí. Nahoru na zeď vedou kamenné schody, lemované kamenným zábradlím. Nahoře nad schody je První městský dům, patrně pošta, popřípadě stanice SNB. Ve slepé uličce jsou umístěny dvě popelnice a telefonní budka. Vedlejší dům tvoří severovýchodní okraj malého náměstí, z nějž bohužel vidíme jen severní část, vše ostatní je možno jen domyslet. Na malém dlážděném plácku stojí stánek s novinami a za ním je drátěný plot, který brání nezvaným návštěvníkům ve vstupu na neudržovaný a zarostlý dvorek. Za malou brankou při zdi dalšího rohového domu jsou schody, klesající k venkovnímu vchodu do kotelny domu. Na sever od trati je možno vidět, kterak z hlavní silnice, táhnoucí se podél vody, odbočuje vedlejší ulice a už od křižovatky nabírá prudké stoupání. Chodník ji kopíruje a společně se jim po pár metrech daří téměř srovnat výšku s jižní částí modulu - zůstávají však o kousek níž a stoupání se v rovné ulici značně zvolňuje. Vrcholu dosahuje až téměř na okraji modulu. V nejsevernější části stojí tři domy, z nichž prostředním není žádný jiný, než slavný biograf Harmonie. Ostatně i autobusová zastávka po ní dostala jméno - U Harmonie. Celá trať na západ od příhradového mostu je z jihu obehnaná plotem, aby nemohli neukáznění soudruzi běhat po kolejích. Ze severní strany jim v tom brání převýšení, ale i tak je na zídce pro jistotu zábradlí.

Západní část modulu samozřejmě nebude kvůli svému layoutu navázatelná na ostatní zababovské moduly, proto je do budoucna v plánu i další městský modul, který zase zástavbu na okraji uhasí. Nerad ale stavím více věcí naráz, proto se druhým modulem, včetně jeho přesného plánování, začnu zabývat až později.


Klikni pro větší obrázek.

Deformace je způsobena focením zkrouceného papíru, nejedná se o obloukový modul. :)

kobylky.plivnik.cz hosted on www.plivnik.cz © konopaslik 2008