7. 2. 2009
Shodou náhod jsem od jednoho šikovného kolegy získal velké množství jím vyráběných koster stromů za velice slušnou cenu. V levé části stromozásobníku jsou vidět smrky Model Scene.

kobylky.plivnik.cz hosted on www.plivnik.cz © konopaslik 2008